Katonanóta

A nagy bécsi kaszárnyára rászállott egy gólya,
Vizet hozott a szájába regruták számára.
– Mosdjatok, regruták, mert porosak vagytok!
Azt csak a Jóisten tudja, mikor szabadultok.

– Gyere, pajtás, abfűrolni, fegyver lesz az első!
Hull a könnye a bundásnak, mint a záporeső.
– Ne sírj, bundás, ne sírj, kitelik az idő,
Nékem is volt, de már elmúlt a három esztendő.

Fiumei kikötőben megállt egy gőzhajó,
Közepébe, négy sarkába nemzetiszín zászló.
Fújja a szél, fújja, hazafelé fújja;
Szegény, rongyos, magyar bakák jönnek szabadságra.

Baracs, Fejér m.