J.A.: Eredetmesék

( A bűntudatos gólya )

"Már egy hete csak a combjára
gondolok, mindig, meg-megállva,
csikorgó gyomorral, öblében
a tónak. Ámbár az ölésben

nem lelem örömöm, de jól van...
Valahogy feldolgozom magam.
Béka esz szúnyog, gólya meg békát,
így másszuk együtt a rangos létrát."

Forrás: epa.oszk.hu