Népi táncok Csíkszentdomokosról

Polgári táncok (lakodalmi táncok )

Gólyás: (Elfogyott a mákos rétes - Hetven éves öregapám most házasodik kezdetű dallamra)
Csoportos tánc, lakodalmakban, néha bál alkalmával is táncolták kettős sorba állva, körbe haladva, úgy, hogy a terem közepe üres maradt.
A férfi a nőt váll fölötti ölelésre emlékeztető fogással tartja. A táncot két páros lépéssel hátra fele kezdik, összezárják a bokákat a második páros lépés után, majd mindezt megismétlik elore is. ("Elfogyott a mákos rétes, megmaradt a tál"). Ezt a sor lépést hátra és előre megismétlik (énutánam barna kislány ne vágyakozzál). Ezután a refrénre ( gólya , gólya, sárga lábú gólyamadár) a férfi a nőt ki-be, ki-be fordítja, majd egyet (nagyon ritkán kettőt) pördít (jobbkéz jobbkezet tart és a férfi a nõt hátulról előre pördíti) és két páros lépéssel előre zárják a dallamrészt (GÓLYAMADÁR = jobb-bal-jobb-bal zár). A következő szakaszt újból hátra fele kezdik, ugyanúgy táncolják:" Hetven ( százhúsz ) éves öregapám most házasodik / össze veri a bokáját s úgy ugrándozik / gólya , gólya, sárga lábú gólyamadár.
A ritmus és a hangulat emelkedőben van, míg végül kifáradnak a táncosok, többen elvétik a lépést - ekkor más játékos táncot kezdenek.


Forrás: ordogborda.hu

70 éves öregapám most házasodik
Összeveri a bokáját úgy ugrándozik
Gólya,gólya sárgalábú gólyamadár
Elfogyott a mákosrétes megmaradt/üres lett a tál

Én utánam barna legény mind hiába jár
Gólya,gólya sárgalábú gólyamadár
Az én apám fakerekes fia vagyok én
Ő gyártja a kerekeket a lányokat én
Gólya,gólya sárgalábú gólyamadár

***

Elfogyott a mákos rétes
Megmaradt a tál.
Én utánam barna kislány
Ne vágyakozzál
Gólya, gólya sárga lábú gólya madár.

Százhúsz éves öregapám
Most házasodik.
Összeveri a bokáját,
S úgy ugrándozik.
Gólya, gólya sárga lábú gólya madár.
***