Népdal

Fehér gólya száll az udvaromra,
Világos rám harminc darab birka.
De még négy pej csikót keresnek rajtam.
Kinek babám hírit sem hallottam.

Még azt mondta ja főszolgabíró,
Hova tetted ezt a négy pej csikót?
A kettőt odadtam amott Sár megyébe,
Ennek kantárt nem húz többér a fejébe.
A más kettőt adtam egy szép barna ljányér.
Amit nem is adnék széles e világér.
( Kishartyán, Nógrád m.)