Móser Zoltán: Boszorkányok, kövek, közmondások és népdalok között

"Ki ne ismerné e két kis éneket? Valószínűleg már óvodában megtanulta min-
denki, később esetleg Kodály gyermekkari műveként is találkozott vele: hallotta
vagy énekelte. Kodály Zoltán Kiss Áronnak a Magyar gyermekjáték-gyűjteményében
bukkant rá először. Szövege is, dallama is Nagyszalontáról való: Arany János is
így ismerte. Mert Kiss Áronnál és az azóta megjelent gyűjteményekben több szö-
veges vagy énekelt változata is megtalálható, ezért most a fenti kettő mellé az
összevetés kedvéért még néhányat kiválasztottunk.

Gólyabácsi, gólya’!
Hol voltál azóta?
A csengeri tóra.
Ki lányát vetted el?
A kis Kócsinéjét.
Mivel hoztad haza?
Síppal, dobbal, nyári hegedűvel,
Selyem keszkenővel.
(Kömörő, Szatmár vm.) (T)

Gólya, gólya, gelicze,
Ki lányát vetted el?
A szolgabíróét.
Mivel vitted haza?
Síppal, dobbal, nádi hegedűvel.
Mért véres a te lábod?
Mért véres az én lábom?
Száraz gallyat átalléptem.
Diófára felrepültem.
Párnahajat varrtam,
Száz pénzen eladtam,
Százszor is megbántam.
(Nagyvárad)

Felelgetős mondóka:

Gólya bácsi, gólya,
Hol voltál azóta?
A tengeri tóban.
Mért voltál a tóban?
Házasodni voltam.
Ki lányát vetted el?
A kis Kocsinéét.
Mivel hoztad haza?
Síppal, dobbal,
Nádi hegedűvel,
Selyem keszkenővel.
(Tornyos, Bács-Bodrog vm.)
És még néhány részlet egy mai bihari gyűjtésből:

Gólya, gólya, gilicze,
Kivel jöttél haza?
Nádi hegedűvel,
Petrezselyemfűvel.
(Érkörtvélyes)
Gólya, gólya, gilicze,
Ki jányát vetted el?
A tengeri bokrosét.
Mivel vitted haza?
Síppal, dobbal,
Nádi hegedűvel.
(Nagyszalonta, Köröstárkány)

* * *

A népzenekutató Borsai Ilona, a magyar népi gyermekjátékok és dalok szakér-
tője, a dallamokra is figyelve így foglalja röviden össze mindazt, amit a gólyáról
szóló énekekről, mondókákról – vagy ahogy Arany János nevezte: köszöntőkről –
tudnunk kell:

A téli elvándorlásból visszaérkező gólyákat igen sokféle mondókával szokták fo-
gadni. Egyesekben az a hiedelem tükröződik, hogy ha a gólya megkerüli a házat,
szerencsét hoz:

Gólya, gólya, kerüld meg a házunkat,
Neked adom az arany kulcsomat!

* * *

Gólya, gólya gilice, kendervágó vadréce,
Látom lábad, piros cipellődet,
Addig nem adom oda öreganyád kulcsát, míg
vagy ezret nem kerülsz"

Forrás: Hitel pdf. fájl!