Mondóka

Hosszú lábú gólya bácsi,
Mit akar kend vacsorálni?
-Békahúst, brekeke.
Ejnye, bizony jólesni!
- Tessék hát belőle!
Mind elugrik előle.