Lement a nap a hegy megé

lement a nap a hegy megé 
lement a nap a hegy megé
más ül a szeretőm mellé
más öleli nagy édesen
én csak nézem keservesen

én istenem édesatyám
még a fát sem teremtsd árván
a fát ága lombja nélkül
éngemet szerető nélkül

árva vagyok senkim sincsen
csak egyedül a jó isten
árva vagyok mint a gólya
kinek nincsen pártfogója

édesanyám hogy ha élne
engem még a szél se érne
a kutya se nem ugatna

a szívemben gyász se volna

(Kalotaszeg, nd.)