Buda Ferenc: Egy gólyát figyelek...

Egy gólyát figyelek az ablakon át: egyetlen szárnycsapás nélkül mind följebb és följebb emelkedve kering a kék magasban.
Most megjelenik a párja is, kettesben róják útjukat tovább egy láthatatlan, óriási körhinta elképzelt peremén.
Gyönyörködve s egyben sóváran nézem őket: határtalan szabadságérzettel járhat a háromdimenziós mozgás ekkora lehetősége.
Sajnos, csakhamar mindketten eltűnnek ablakom szűköcske látóteréből.
Arra gondolok: vajon mit láthatnak onnét a magasból?
Meg arra: nekünk sem ártana olykor némi emelkedettség.

(Buda Ferenc: Rendkeresés)

Forrás: Forrás folyóirat