Sima István: A gólyapapa és családja

Tavaszt hozó szellő hátán
Siklik felénk, kitárt szárnyán,
Érkezése – mesés látvány!


Rendezgeti régi fészkét,
Így telik el egy, vagy két hét,
S várja párja érkezését.

Meg is jön az nemsokára,
S együtt szállnak ki a nádba
Finom béka lakomára.

Majd a tojó el – elmarad,
A fészekben munka akad.
Tojásőrzés a feladat.

Megy az idő, nap jön napra,
Harminckét éj vált hajnalra,
S megmozdul a fészekalja.

Fehér, pihés kisfiókák
Böködik szüleik tollát,
S azok csak az ételt hordják.

Elhozzák a mezők népét.
Tücskök, szöcskék, s bogárfélék
Oltják a kisgólyák éhét.

Majd, ahogy a kölykök nőnek,
S a világról érdeklődnek,
Repülni tanítják őket.

A nyár végére, már maguktól
Szállnak messze otthonuktól,
És nem félnek már a nagy úttól.

Együtt indul Afrikába,
A gólyapapa és családja,
Csak fészkük lesz télen árva.

Forrás: https://versekhangok.5mp.eu/web.php?a=versekhangok&o=3EZLaVc2QG

Sima István: Breki és a Gólya

 Hol sekély a víz, és ritkás a nád,

Él arra egy békacsalád.
E család egyik tagja Breki,
A tó népe már jól ismeri
Béka bácsi, béka néni
Adták ezt a nevet néki,
Ha így szólítod őt – megérti,
Hisz mindenki így becézi
Breki okos, gyorsan tanul
És nem marad sosem alul,
Ha társaival versenyeznek,
Ki ugrik a vízbe messzebb?
Ha megszólal öblös hangja
Elámul az, aki hallja,
Amit brekeg elhallatszik
Egészen a túlsó partig
Megtanult ő már vadászni
Türelmesen ülni, várni,
És figyelni rezdületlenül,
Míg zsákmánya fölé repül
Akkor, zsupsz! – egy nagyot ugrik,
Bekapja a szúnyog úrfit,
S eltűnnek a víz alatt,
Hol szétrebbennek a halak.
Ha jóllakott, pihenni tér.
E célra jó egy kő, vagy levél,
Min naphosszat elheverhet,
Élvezve a békés csendet
De zsongás támad most a nádban,
Egy gólya vadászgat magában.
Hosszú lábán lassan lépdel,
Keres, kutat a csőrével
Széttúrja az iszapot,
S vizsgálgatja, mi van ott?
Sikló, béka, vagy pióca,
Mindegy mi, csak éhét oltsa!
Ekkor megpillantja Brekit,
Ki vidáman sütkérezik
S bár Ő a napfényt élvezi,
A veszélyt mégis észleli.
Csobban a víz, s hamarjában
Elmerül a békanyálban
Gólya úr most hoppon marad,
De holnap újra felkel a Nap,
A természet ősi rendje,
Az vész oda, aki gyenge.
Ám az, ki eszes, s az, ki ügyes,
Aki éber és szemfüles,
Ki nem adja fel a harcot,
Ő megélhet még sok kalandot... Forrás: https://www.facebook.com/istvan.sima.5/posts/3487788451271985

Kun Magdolna: Útra készen

 Mikor a virágzó nyár már hervadásra vár,

útra kerekedik minden gólyapár,

s csak szállnak-szállnak egyre távolabb,

miközben piros csőrükre könnyek hullanak.


Mert a gólya is olyan akárcsak az ember,

megtelik a szeme fájdalomkönnyekkel,

mikor eljön az-az idő, hogy útra készen áll,

s érzi, hogy vissza már sohasem talál.


Tudom egyszer én is messze költözöm,

s akkor könnycseppekbe fullad élet-örömöm,

de majd magammal viszem azt az emlékképet,

hogy tavasszal a gólyák mindig visszatérnek.

Forrás: https://allekcsendje.blogspot.com/2018/08/kun-magdolnautra-keszen.html

A gólyák mindig visszatérnek

Író: Fekete István
Rendező:  Puszt Tibor

http://filmunio.eu/filmker1.php?lang=hu&id=30


Simon István: Gólyafióka

Nyárvég határtalan ege –
lesi félszemmel fia-gólya.
Repülni, szállni kellene,
de gyáva még: nem tehet róla.

A fészek (mint kalapon a
száraz bokréta) a kéményen
nem lehet mindig otthona,
dér hull rá ősszel s a hó télen.

Egy elnyíló rózsabokor
oldaláról lesem a félszeg
fiókát s a szívem dobol,
ver indulót: no, légy merészebb.

Ugrik drótszál lábaival,
csakhogy szárnyai nehezek még.
S kevés mersze is elinal
annak, ki elvéti a kezdést.

Aztán ki tudja, lesz-e majd
repülni újra bátorsága,
míg rászabadítja a bajt
az ősz csillanó, hűvös bárdja.

Nézem csak, s nem tudom, mi húz
engem is szállni, szállni mindig
ezen az árva, kozmikus
téren, vágyódva már a sírig.

El, el – súgja valami – el,
ereszd ki merészen a szárnyad,
nem pótolhatod semmivel,
ha elkésted útját a nyárnak.

A messzeség ura leszel,
vagy dér lesz szemfödőd a földön...
El, el – sikoltja egyre – el,
véremben az az ősi ösztön.

Mert, aki egyszer lemarad,
az idő halálba tiporja.
Rajta, lássam, bonts szárnyakat,
körözz egyet, gólyafióka.

                                                    1955.

Forrás: http://www.szozat.org/index.php/lira/tartalom/1369-simon-istvan-golyafioka

Kovács Sándor: Hazatalál


Hova repülsz vándormadár?
Hirdeted, hogy elmúlt a nyár?
Jó volt, szép volt de már vége,
Emlékezzünk csak a szépre.
Emlékezz a szép napokra,
A tavaszi illatokra,
Szántóföld illatot áraszt,
Árva madár társat választ.
Egyfolytában kelepeltél,
Hirdetted, hogy megérkeztél.
Haza jöttél, itt a hazád,
Gólyafészek a kis tanyád.
Tavasz volt és sütött a Nap
A felhőtlen kék ég alatt.
Pattant a rügy, zöldült a táj,
Boldogan élt a gólyapár.
Tavasz után elmúlt a nyár,
Búcsúzott a gólyamadár.
Itt maradt a gólyafészek,
Megmaradtak az emlékek.
Messze jár, mert vándormadár,
De majd egyszer hazatalál.
Jön még tavasz, lesz ébredés
És visszhangos kelepelés.

Tetszik
Hozzászólás
Megosztás

Ludvig Durjan: E gy gólya szállt az udvarotokba

Egy gólya szállt az udvarotokba, 
s nyomában por kerekedett. 
A kutyátok kicsi, dundi kölyke
 felvinnyogott a gyönyörtől. . .
 Először esett, hogy gólya szállt az udvarotokba. 
Csudamód megörültél. . .! 
A gólya, lépdelni kezdett rangos-kecsesen. 
Galambjaid rebbent raja szökött föl, 
s dévaj kedvvel nyilallt kertek magasán. 
A gólyához mentél ezután. . .
 Az kitárta szárnyát, ám föl mégse repült. 
Ívbe kecsesült, havas nyakát simogattad,
 s mint fehér hóra szilaj eső, 
zúdult a madár szárnyára hajad.
 És ekkor - a másik gólya szállt le udvarotokban. 
Két gólya volt már, együtt lépegető. . . 
Te nézted őket, 
s mélyen sajnáltad magányos magadat. 

Lothár László fordítása

Forrás: http://epa.oszk.hu/03200/03286/00006/pdf/EPA03286_palocfold_1988_6_063.pdf

Gulyás Katalin: A fészek

A gólyapár, kéményen állva, vagy máskor, forró csendben ül, és délibábot néz a nyárban, hullámzó fényben elmerül. Családdá válnak nemsokára, a fészek meghitt otthona fekete-fehér szép madárnak, - hisz minden visszavonz oda. Viszi az ősz majd messze őket, tengeren át és hegyeken. A fészek vár. Az elmenőket hazahozza a szerelem. Csongrádra mindig visszatérve, hűség-lebegte szárnyakon. Feketében és hófehérben, pirosló gólyalábakon.

Aranyosi Ervin: Gólyabúcsú

Összegyűltünk, búcsúzkodunk
indulásra készen.
Szemünk végigjáratjuk még
ezen a vidéken.
Hosszú útra indulunk és
lassan neki vágunk.
Ez a sorsunk – költözni kell –
ilyen a világunk.
Ám ez itt a szülőföldünk
nem hagyjuk el végleg.
A tél után, meglátod,
a gólyák visszatérnek!
Visszahúzza a szívünket
e gyönyörű ország,
csak a tél nem nekünk való
a fagyos valóság.
Ám, ha beköszönt a tavasz,
újra visszatérünk,
visszavár a szeretett táj,
hazánk és a fészkünk!

Aranyosi Ervin © 2018-08-23.A vers megosztása, másolása,csak a szerző nevével és a vers címévelegyütt engedélyezett. Minden jog fenntartva

Rajzos mondóka

1. Áll egy kis pont magába
2. Bekerítjük karikába
3. 
Két zsinór lóg le róla - Nono, ez még nem a gólya!
4. 
A tojása kerek, hegyes
5. 
Mindjárt itt áll a vén begyes
6. 
Hurkapálca
7. 
hosszú lába,
8. 
Azzal gázol
9. 
a mocsárba.
10. 
Piros csőre hosszú, hegyes
11. 
Jön a gólya, mindjárt megesz!


Kép és szöveg forrása:
https://www.csaladinet.hu/

pdf

Zelk Zoltán: Tavaszi mese

(részlet)

 Szellőcske a tengerentúlról jött: együtt szállt a felhőkkel. A hosszú úton barátságot is kötöttek egymással, és sok mindenről elbeszélgettek.
 - Én megöntözöm a göröngyös földet - mondta a felhő.
- Várnak is már az emberek. - Hát még engem! - dicsekedett a kis Szellőcske.
- Nagy öröm az én érkezésem. Mert én üzenetet hozok a fecskéktől meg a gólyáktól!
Így beszélgetve röpködték át a hegyeket, völgyeket. Mikor az első faluhoz érkeztek, elbúcsúztak egymástól.
- Ki-ki a maga dolgára - mondta a felhő méltóságteljesen, s már suhant is a mezők felé.
- Sok szerencsét! - kiáltott utána Szellőcske.
Amint egyedül maradt, elgondolkozott: kihez is menjen előbb? Az ereszaljához vagy a kéményhez? Mert a gólya is, a fecske is megígértette vele, hogy az ő otthonát keresi fel előbb.
Míg így töprengett, egyszerre csak egy kéményt vett észre.
- Ha már itt vagyok a kéménynél - gondolta magában -, hozzá megyek hamarabb.
Oda is szállt tüstént. Szép jó reggelt kívánt, s elmesélte, milyen messziről jött, s hogy üzenetet hozott a gólyától. Elbúslakodott a kémény.
- Jaj, ne szomoríts, nem tudod, milyen beteg vagyok, alig állok a lábamon. Nemsokára lebontanak, s a gólya hiába keres engem.
Olyan szomorú volt, hogy Szellőcskének kellett vigasztalnia:
- Ne búsulj, majd én elmondom a gólyának, milyen jó szívvel vagy hozzá.
Föl is vidult a kémény, mert hirtelen eszébe jutott valami:
- Van a gazdámnak egy nagy kertje a falu végén. Van abban egy óriási szénakazal. Mondd meg a gólyának, telepedjen oda. És gondoljon néha rám is - tette hozzá sóhajtva.
Szellőcske megsimogatta a kéményt, és továbbrepült.

Forrás, és a mese folytatása: https://www.3szek.ro/load/cikk/90661/zelk_zoltan:_tavaszi_mese
GÓLYA - NÓTA
Gólya, gólya , hosszúláb
a tiéd a nagyvilág
ha mondod : kelep-kelep
itt van már a kikelet
Fészkén áll a kéményen
vagy békát hoz élénken,
visszatérésük óta
kikelt három fióka.
Gólya madár messze száll,
ha elmúlt a meleg nyár,
elszáll messze, dél felé
nem néz hideg tél elé.
Afrikában áttelel,
csak tavaszra jön majd el,
József-napra visszavár
a kéményünk, gólyapár !
S.Pataki Zsuzsanna
/Szerzői és minden jog fenntartva/

Göncz János: A hídvégi gólya története


 

Ahogy beköszöntenek a szép tavaszi napok, mindig eszembe jut Tompa Mihály gyönyörű verse: A gólyához. Lehet bármilyen rossz helyzet a világon, a gólya évről évre mindig visszajön, legyen háború, vagy boldog békeidő, a gólya haza repül, és megigazítja ócska fészkét. Muratájon, a sok folyó, patak, mocsár és vizes terület vidékén már talán honfoglaló őseink is gyönyörködtek a piros lábú, piros csőrű hatalmas fehér madarakban. A falusi néphez ma is közel áll ez a madár, hiszen inkább ártanának egymásnak, de a gólyát semmiképpen senki sem bántaná. Amikor még sok volt belőlük, sokfelé lehetett látni fészküket a házak kéményén, a szalmatetős pajták tetején. Napjainkban a villanyvezetékek oszlopainak tetejére rakják fészküket, mert a mai házak kéményei erre nem alkalmasak. A vidék is átalakult. A mocsarakat kiszárították, fölszántották, nincs táplálékuk, így számuk is egyre kevesebb. De azért még ma is jut minden faluba néhány költő pár. Nagy az öröm, mikor vidáman kelepelve adják hírül, hogy megjöttek. Ha jó az idő, 3-4 fiókát is fölnevelnek, de ha nincs elegendő táplálék, még egyet-kettőt is alig.
A történet, amiről szólni szeretnék, a negyvenes évek elején velünk, barátokkal esett meg. Ahogy beköszöntött a tavasz, mezítláb lehetett járni. (Napjainkban már nem lehet mezítlábas gyereket látni, pedig az nagyon egészséges dolog!) Ahogy szép idő lett, Pistikével fölfedező útra indultunk, a határt jártuk naphosszat. Akkor még nem rabolta el a TV a gyerekek idejének legjavát mint mostanában! - Valamikor kis falunk büszkesége volt a major. Hatalmas jegenyefák szegélyezték a major határát. Ha az akkori poros országúton utas közeledett, már messziről láthatta a jegenyéket, amelyek úgy álltak őrt, mint a katonák. Ahogy megjöttek a gólyák, elfoglalták fészkeiket. De mindig maradt néhány, akinek nem jutott fészek. He meg nem is talált alkalmas helyet, hogy magának újat építsen, kitört a gólyaháború, ami napokig is eltartott. Középkori páncélos vitézek csatájához, vagy repülők légi harcához lehetne hasonlítani, ahogy zuhanó repülésben hatalmas kelepeléssel támadtak egymásra. Ha közel kerültek egymáshoz, igyekeztek csőrükkel megcsípni, vagy hosszú, piros lábukkal megrúgni az ellenfelet. A végén mindenki talált magának párt és fészket. Ha nem, odébb állott, és másik faluban próbálkozott.
Ez történt most is. A majori kert fáinak közelében voltunk, amikor az egyik gólya eltörte a vetélytársa szárnyát. A sebesült a törött szárnnyal lezuhant a földre, nem messze tőlünk, ahol állottunk. Arra gondoltam, hogy nagymamám sokfajta gyógyításhoz ért, talán meg tudja gyógyítani a törött szárnyú gólyát is. Próbáltuk megfogni, de nem hagyta magát. Mérges, sziszegő hangokat hallatott, és csőrével igencsak igyekezett eltalálni. A végén föladta a védekezést, hagyta magát hazacipelni. Lehettem akkor olyan 9-10 éves, nehezen bírtuk Pistika barátommal hazavinni a sebesült madarat. - A szüleim a mezőn dolgoztak, a nagymama csak egyedül volt otthon, ebédet főzött a családnak. - Hát már megint mit hoztál haza, te gyerek? - Ahogy meglátta a sebesült madarat, nagyon megsajnálta, és azt mondta: menjél föl a hélba, a padlásra, Jani, hozzál nekem egy faklát. A padláson tartották a szövőszék minden darabját, ezek egyike volt a fakla. Szép, gally nélküli fenyőfából hasították, egészen vékonyra. Ezt a szövőszékre föltekert fonál közé rakták, hogy össze ne bomoljon. Ahogy lehoztam a faklát, nagyanyó elővett a szoknyája feneketlen zsebéből a bicska kést, levágott két 6-8 cm-es darabot, fehér ronggyal betekerte, és rátette a törött részre. A csontot összeillesztette, és még egyszer együtt betekerte ronggyal. Majd házi cérnával a gólya testéhez erősítette a törött szárnyat, hogy el ne mozduljon. - Most pedig vigyétek az üres ólba, meglátjuk, mi lesz vele.
A Szőkecserta nevű legelő, a falu alatt tele volt vízzel, volt benne béka bőségesen. Összeszedtem a pajtásokat, és mentünk békára vadászni a sebesült gólyának. A gólya szinte mindent evő madár. Megette a békát, csíkot, halat, egeret, de még a levágott szárnyasállat belét is. Így egyáltalán nem okozott gondot az etetése. Velem úgy megbarátkozott, hogy már másnap engedte magát megfogni, megsimogatni. Annál nagyobb rémületet okozott az udvaron, mikor a kakas és a tyúkok meglátták. Legjobban a kotlós ijedt meg. Hatalmas károgatással, fölborzolt tollal igyekezett csibéit biztonságba helyezni, és minél távolabb vezetni a veszedelmes idegen madártól. A gólyától különben is féltek, ha a kertünk felett átrepült, a kakas vészkiáltására menekült az egész baromfi had. Napokig tartott, míg megszokták, utána már nem törődtek vele. Azért közelről mindig kíváncsisággal, és egy kis félelemmel szemlélték.
Pár nap múlva a szomszéd falukban is híre ment, a gyerekek jöttek gólyát nézni. Voltak, akik még irigyelték is, hogy nekünk gólyánk van. - Néhány hét elteltével, amikor a nagymama gondolta, hogy összeforrott a csont, levette a kötést és a faklákat. Megtörtént a csoda. Hamarosan már repülni is tudott a gólya. A törött szárnyat nem tudta az ép szárny magasságában tartani, ezért az egy kicsit le volt eredve, mikor a kertben sétált. Etettük ezután is, mert érezte, hogy szeretjük, és jó helyen van. Föl-fölszállt a szomszédék istállójának a tetejére, de ha a kezemben halat vagy békát mutattam neki, hozzám jött, és kezemből is evett.
Amikor ősz felé járt az idő, egyszer csak elrepült, nem jött vissza. A nagymama meg is siratta, az egész család sajnálta, de legjobban én. - A következő tavaszon újra megjöttek a gólyák. Vártuk, mikor jön a miénk. De hogy itt van-e, és melyik, nem lehetett tudni. Igaz, hogy néha egy leszállt az udvarra, de nem engedett a közelébe. Amikor oda akartam menni, mindig elrepült.
A történetre az idősebbek még most is emlékeznek. De legjobban Pistika, akiből azóta Pista bácsi lett. A napokban találkoztunk, kérdeztem: emlékszik-e? - azt mondta, úgy emlékszik, mintha tavaly történt volna. Pedig azóta már ötvennyolc hosszú esztendő telt el.
Életemben sok tájképet megfestettem, majd mindegyiken van gólya a fészekben, vagy a bárányfelhős égen. A legszebb a Gólyavárás, mely a néhány éve fölújított göntérházi iskolában van, amelyet nekik ajándékoztam.

Forrás: mek.oszk.hu


Illusztrált vers

Szaladj – szaladj kisegér,
Ólomlábú ne legyél,
Rohanj át a káposztásba,
Nézd, üldöz a hosszú gólya!

Szaladj, gólya, szaladjál!
Levelek közt meg ne állj!
Az egérke, nézd, hol szalad,
Cikk-cakkban nyer egérutat.

Egyik fő káposztánál,
Életmentő kis lyuk áll.
Besirült az egér nyomban,
És elájult az ajtóban.Forrás: revistatus.ro

Nyelvtörő

Kelep Gólya kelepelget
Kalap Harkály kalapálgat.
Tehetetlen Töhötöm szól:
-Ki kelepel telhetetlen?
Kellemetlen Kelemen meg:
-Ki kalapál rendületlen?


Forrás: revistatus.ro/magyar/

Gólyatábor a hátsó szobábanA szöveg:

Gólyatábor a hátsó szobában

- Anya, ugye behozhatok egy sérült madarat?
- Kislányom, a konyhában a mentett sündisznód van, Roxán, a 40 kilós német juhász a ház összes "termeit" használja.
A cicád is ki-be közlekedik.
Szerinted melyik mellé kvartéjozzunk egy madarat?
- A hátsó szobát nem használjuk télen. Oda?
- Nincs kalitka, és elrepül. Úgyse szabadulok tőled. Hozd be, kitalálunk neki valamit. Csinálunk dobozból, ládából kuckót.
..........................................
Csatazaj, suhogás, nyögés, vergődés hallatszik kintről.
Drága anyám meg sem lepődik, hisz az ő gyereke vagyok.
- Elestél? Mit kinlódsz ott?
- Nyisd ki léccike az ajtót, hogy be tudjunk jönni. Kicsit ellenkezik a kismadár.
- Létezik, hogy nem bírsz el egy verébbel? Vagy cinkével, vagy.....
Atyaég! EGY GÓÓÓLYÁVAL!

- Madár, madár, most mit lovagolsz a részleteken? Beteg, nem tudott elmenni délre. Nem tud repülni.
- Persze, hogy Te meg hazacipelted.
- Persze, ami azt jelenti, magától értetődő! wink hangulatjel
.............................................
"Kis " betegünket bevezettük hát a leendő lakosztályába.
Nem volt akkoriban, a 70-es években internet, állateledeles bolt, semmi, csak mi, és a saját kútfő. Ennivalót beszerezni neki télvíz idején nem kis feladat.
- Akkor menj, és áss neki kukacokat. Fogjál békát, halat. Sőt gyűjthetsz ízeltlábúakat, bogarat, sáskát, szöcskét.
- Anya, hol az a virágos, tarka rét, ahol ezeket megtalálom így november elején?
Remélem, szereti a gólya a mirelit kaját, mert most csak olyat találok, már ha bármit is találok a fagyos földben.
..............................................
Kitavaszodott.
Kismadarunk meglepő módon túlélte a gondoskodásomat.
A hátsó fertályban lévő szoba, a gólyatábor, viszont romjaiban hevert, Teljes parkettacserére, ablakkeret felújításra szorult. Az a bizonyos, ami a levegőben kering a mondás szerint, hosszanti fehér csíkokban felmarta a padlózatot.

- Mit csináljak, én szültelek, én neveltelek. Mindenkinek van baja a gyerekével. Akkor nekem ne lenne? - mormogta édesanyám, és összekuporgatta kevéske pénzét a gólyatábor rendbehozására.

Azóta ez a szó: gólyatábor, nálunk tabunak számít.

Írta: Csutkarozi

A gólya meg a daru

Egy mocsárban élt egy gólya meg egy daru. Megunták már a magányos életet, ezért a gólya azt gondolta, hogy megnősül. Miután ezt eltervezte, megy át a mocsáron három versztát: tip‑tip-top. Amikor odaér, kopogtat a daru ajtaján és így szól:
- Daru, daru, meg akarok nősülni. Leszel a feleségem?
A daru kinézett az ablakon, és még csak ki sem nyitva az ajtót, mondja:
- Nem vagy te túl szép, gólya, a lábad csak egy szál csont, magad tarka vagy, ügyetlen, a tehetség legkisebb jele nélkül. Nem megyek hozzád feleségül, gólya, még nem jött el az ideje. Várok egy kicsit.
Ilyen választ hallva elszégyellte magát a gólya, és megy haza át a mocsáron: tip-tip-top.
Amikor a gólya elment, a daru gondolataiba merült és ezt gondolta:
- Olyan, amilyen, az a gólya, mégiscsak férfi. A lába, igaz, csak egy szál csont, de piros és hosszú. Ez jó, ha a mocsárban él, nem piszkolja össze a tollait. És mindent egybevetve, derék legény ez a gólya. És amikor repül, olyan szépen csapkod a szárnyaival, hogy nem egy madár örülne, ha ilyen udvarlója lenne. És ilyen ostoba vagyok én, a legény maga eljött megkérni a kezem, én pedig visszautasítottam. Százszor jobb lenne férjes asszonynak lennem, mint magányos vénlánynak. Elmegyek én magam hozzá. Megkérem, hogy vegyen feleségül.
És megy a daru a gólyához, kecsesen lépdelve a mocsárban: csap, csap, csop. Odaért, bekopogott a gólya ajtaján.
- Elgondolkoztam azon, amit tettem, és beismerem, hogy csúnyán jártam el, hogy visszautasítottalak, szomszéd – mondja. – Te jó és szép legény vagy, ezért is jöttem el hozzád. Vegyél feleségül, kettesben jobb lesz az életünk.
- Mivel nem jöttél, amikor én kértelek, most mehetsz vissza nélkülem. Máshol is találok magamnak feleséget, talán még szebbet is.
Elszégyellte magát a daru, lehajtotta a csőrét, és hazaballagott: csap, csap, csop.
Közben azonban a gólyának megfájdult a szíve, és szemrehányást tett magának, hogy visszautasította a darut. Jó madár az a daru, maga eljött, de ő csak nem vette el.
Megint megy a daruhoz: tip-tip-top. A daru nem engedi szóhoz jutni, nem megy hozzá feleségül, de amikor már elment a gólya, a daru sajnálkozott:
- Már nincs miért maradjak továbbra is lány. Még egy másik daru lecsapja a kezemről ezt a gólyát. Elmegyek, és bocsánatot kérek tőle, talán még időben megegyezünk.
De sehogyan sem tudtak megállapodni, és mind a mai napig csak járnak egymáshoz.

Forrás: mesebazis.com

Reklám

Egy energiaital reklámfigurái a gólyák (cseh nyelven): Forrás

(A történet kb. így szól: a gólyák hiába várják a hívást, mert az emberek RB-t isznak, ami serkenti az elmét, s ezért nem hisznek már a gólyamesében.)

Péter Erika: Őszidő

Iriggyé sárgultak
reggel a levelek,
fészkén a gólyát
hiába keresed!

Afrika felé tart,
félúton, szegény,
ökörnyál szárnyal
a tollpihe helyén

Forrás: Fülemüle zenekar


Márkus Katalin: A gólya vacsorája

Fészek szélén áll a gólya,
lenézett a kerek tóra.
A nap már lenyugodott, de
őkelme nem vacsorázott.
Békacombra fáj a foga
ezért néz a kerek tóra.
Tópartján ül béka Béni
fél szemmel a gólyát nézi.
Rosszat sejt, és fél nagyon,
vajon merre bujdosson?
Jól ismeri már a gólyát,
és a békás vacsoráját.
Ezért gondolt egy nagyot,
kerek tóba fejest ugrott.
Látta ezt a fehér gólya,
mi lesz most a vacsorája?
A békacomb már elugrott,
jó lesz, ha egy siklót fogok.
Óvatosan leszállt a rétre,
hogy a siklót becserkéssze.
Jaj! a sikló nem vigyázott,
már a gólya csőrében ficánkol.
Gyorsan lenyelte a gólya,
s így lett ő a vacsorája.
Kortyolt egyet a tó vízéből,
majd, jóllakottan hazarepült.
Béka Béni megnyugodva
bújt a lapulevél ágyba.
Nem lett belőle vacsora,
mert a gólyát jól becsapta.

Sulyok Ákos: Kelep és a tél

Kelep egy aranyos, kicsi gólyafióka volt. Szülei egyszer elvitték vadászni. Kelep ekkor látta a vízben a közeli farmról származó libacsaládot. Mivel nem voltak testvérei, libafiókákkal játszott.
A játék egyre rendszeresebb és vidámabb lett. Néha észre sem vették, hogy besötétedik. Így ment ez őszig, amikor egy este Kelep hazatért a libáktól, és sehol nem találta szüleit. Nagy sírva visszatért a farmra. Liba anyus megígérte neki, hogy holnap megkeresik a szüleit.
...
A mese folytatása itt olvasható: Mesemalom

Miró Anna Dorka: A gólya és az egér

...
- Az egyetlen... hüpp... hüpp... az egyetlen barátomat ihish fehelfahaltáhák aha töhöbbihek.- zokogta. Egy idő után lecsillapodott. Egy kis hangot hallott.
- Ne sírj Égi, itt vagyok!

Égi a cérnavékony, magas, ismerős hang irányába fordította a fejét. S kit pillantott meg? Az Egérkét.- Ó, hála az égnek! Hát te hogy kerülsz ide? Mi történt? - mondta, miután szóhoz tudott jutni a boldogságtól és a meglepetéstől.
- Miután hosszú ideig nem jöttél, gondoltam, utánad jövök és megkereslek. Ahogy egy jó baráthoz illik - mondta mosolyogva.
- Halálra rémisztettél! Gyere, most bocsánatot kell kérnem a többiektől, amiért azt hittem, képesek voltak felfalni téged!- mondta Égi.
A teljes mese itt olvasható: Mesemalom

Marián Bernadett: Lilik barátja

...
Kopogtak az ajtón. Gólya Marci dugta be a csőrét.
- Bocsánat! Csak búcsúzni jöttem. Nem akartam úgy elrepülni, hogy ne köszönjek el a barátaimtól.
Mindenkitől elköszönt, végül Lilikéhez lépett.
- Szia, kedves Lilikém! Kár, hogy csak ilyen kis időt tölthettünk együtt, de majd tavasszal többet játszunk, jó?
- Szia, Marcikám vigyázz magadra a hosszú úton!
Megölelték egymást. Marci még egy képet is adott magáról, amit ő festett, és ezt mondta:
- Ez a kép a tied! Engem ábrázol, hogy ne felejtsél el soha!
Ha Gólya Marci nem repült el volna, ez mese is tovább tartott volna!
A teljes mese itt olvasható: Mesemalom
A meseíró pályázat nyertesei: Jutai iskola

A róka és a gólya - mesejáték

A róka és a gólya - rajzfilm


https://www.mozaweb.hu/Extra-Videok-A_roka_es_a_golya-206359

Videó: Mozaik Kiadó

Kisfilm

Animáció

Mesefilm: Dumbo - Mr Stork (angol)Magyarul egy másik változat: Dumbó - Gólya úr

Mesefilm: A Gólyakalifa


Forrás: mesekukac.hu/

MondókaUgyan biza, gólya néni,
miért olyan kényes?
Talán bizony békahúsra
két nap óta éhes?
Békahús, brekeke,
ugyan biza, jó lenne!

Kézai Simon mester Magyar Krónikájából

 IV. FEJEZET.
Ethele olaszországi táborozásától birodalma felbomlásáig s a magyarok bejöveteléig. 
1. §. Aquileja megvívásáról.
(részlet)
Egyszer hát történt, hogy a mint a várost sok varázsló kiséretében, kikbe babonás hite szerint igen nagy bizodalmát helyzi vala, körüljárta, látá hogy egy gólya a tengerből fölszállva egy palota ormára űle, mellyen fészke vala, és fiát szájába fogva szemők láttára a tenger nádasába vivé, s visszatérve többi fiait is fészkével együtt, mint mondják áthordá. Minek láttára Ethele király vitézeit magához egybe hivatván monda: "Lássátok íme bajtársak! e gólya a jövendő veszedelmet, hogy mi e várost föl fogjuk dúlni, előre érzi, s menekülni törekszik, hogy a polgárokkal együtt ne veszszen. Legyetek azért holnap a csatában annál vitézebbek; meglássátok, hogy a város bukni fog."

Forrás: mek.oszk.hu

Hiedelmek, hagyományok, babonák a gólyáról

Hiedelmek, hagyományok, babonák a világ minden tájáról
Összeállította: Rosta Erzsébet és Rábai Attila

■ GÓLYA
Ez madár régóta nagy tiszteletnek örvend. A régi görögöknél, Marokkóban, valamint a közép-keleti muszlim országokban úgy tartották, hogy a gólyák misztikus átalakulásokon keresztül ment emberek vagy halottak megtestesülései. A görög filozófus Püthagorasz (i.e. 572-497) azt állította, hogy a gólyák halott költők lelkeinek a megszemélyesítői, míg a történetíró Plutarkhosz (i.u. 45-125), egy olyan esetről számolt be, hogy valakit halálra ítéltek egy gólya megöléséért.

Az arab világban elterjedt volt az a meggyőződés, hogy a gólyák olyan halott muszlimok lelkei, akik életük során nem tudtak elmenni Mekkába, ezért ezt az utat madárként kell megtenniük. Ezért tisztelik a muszlimok annyira ezt a madarat, és tekintik az emberöléssel azonos súlyú bűnneka gólya elpusztítását.
Ez a gólyatisztelet azonban gólya-ellenes tettekhez is vezetett. Amikor törökök elfoglalták Görögországot, törvényben rendelték el a gólyafészkek védelmét, miáltal a görögök számára a gólya akaratlanul is a hódítók szimbólumává vált. Ennek tulajdonítható, hogy amikor az 1821-es felkelésük győzelemre vezetett, számos gólyafészek a bosszújuk áldozatává vált.

Európa más részein több szerencséjük volt a gólyáknak, ugyanis a néphit szentnek, a termékenység, a bőség, a hűség és az anyai gondoskodás szimbólumának tekinti ezt a madarat. Általánosan elfogadott, hogy a hosszú lábú, piros csőrű gólya szerencsét hoz a házhoz. A népi hiedelem úgy tartja, hogy a házra telepedő gólya megvédi a ház népét a tűztől és a villámlástól. (Bár ezt bizonyították, tény, hogy igen ritkán – a megfigyelések szerint száz esetből mindössze háromszor − csap gólyafészekbe a villám.) A németek és
a hollandok szerint hosszú, gazdag életre számíthatnak annak a háznak a lakói, amelynek a kéményére fészket rak a gólya. Ugyanakkor a gólyafészek lerombolójának tűzvész pusztítja el a házát, vagy némán születik a gyermeke.

A régi rómaiak Vénusz állatának vélték a gólyát, és úgy tartották, hogy áldást, és soha el nem múló szerelmet kap Vénusztól, akinek a háza tetején gólya fészkel. A "gólya-törvényük" előírta, hogy a gyerekeknek gondoskodniuk kell szüleikről.

Hitvilágunkban a gyereket a gólya hozza. Bár az "Őt sem a gólya költötte, Engem sem a gólya költött" szólásmondás némiképp ellentmond ennek, a ház körül röpködő gólyák látványát általában a család szaporodására utaló jelnek tekintették. Egy másik értelmezés szerint, egész évben lusta lesz, aki tavasszal először álldogáló gólyát pillant meg, ám, ha az elsőként megpillantott gólya repül, a szemlélő serény munkával eltöltött, szorgalmas év elé néz. A lustaság megelőzéséhez fél lábon állva a következő versikét kellett elmondani: „Gólyát látok, fél lábon állok, Aki nem áll fél lábon, Lusta lesz a nyáron.” A törökök szerint, aki repülő gólyát lát, egész évben folyton-folyvást utazni fog; míg ha a földön látja e madarat, otthon marad.
A kedves gólya sok költőt megihletett: az útra kelés előtt gyülekező gólyáról Petőfi így ír: „Jön az ősz, megy a gólya már, Hideg neki ez a határ.”
Álomban gólyát látni, gyermekáldást jelent.

Forrás: PDF formátumban

Móra Ferenc: Madarak iskolája

"Azt is láttam már, mikor a gólya tanította a fiát békát enni. Az anyagólya röpült előre a békával a csőrében, a fia utána. Kétszer-háromszor megkerülték a kéményt, akkor az anyamadár följebb röppent, és kiejtette csőréből a békát. A gólyafióknak röptében kellett ezt elkapni. Ha nem sikerült neki, akkor az anyja megbúbozta."

Forrás, teljes szöveg: MEK.OSZK

Mentovics Éva: Búcsúzik a gólya

Lápi világból tér meg a gólya,
kéményre szállva körbetekint,
morcos szél már a földeket rója,
holnaptól újra ősz lesz megint.

Hajlongó nyárfa egyre csak súgja:
dér szitál álmos kertek felett,
indulni kell hát, szárnyalni újra,
minket a nyár most elfeledett.

Szélfútta lombok súgnak a tájnak:
érik a szőlő, földre pereg,
erdőket tépő szélvihar támad, 
dér lepte fákon ősz kesereg.

Tétova szellő borzolja ingét,
dél fele szárnyal a gólyacsalád.
Árbocok mellett félve tekint szét,
onnan csodálja a Hold aranyát.

Forrás: Óperencia

Pósa Lajos: Tavi béka, éhes gólya

Napos rónán, hol az égre
Csillognak a nádas tavak,
Békakirály udvarában
Követeket választanak.
Szomorúság ül az arcán
Valamennyi követ úrnak,
Az érkező gólya elé
Úgy indulnak, úgy vonulnak:

„Isten hozta Felségedet
A mi tavas, szép tájunkra
Hallgassa meg: mi fáj nekünk,
Hogyha magát jól kifújta.
A mi kedvünk már nem jön meg,
Mindhiába hegedülnek...
Nemzetségünk pusztulóba’,
Kegyelmezzen életünknek!

Hisz nem marad azért üres
Felségednek becses gyomra:
Van itt elég tücsök, bogár,
Ne vágyjon a békacombra!
Pecsenyének ott a kígyó,
A giliszta csemegének.
Csak minekünk kegyelmezzen,
Szebb lesz majd a békaének!”

„Szerencsétlen békanépség,
Éppen ez a ti bajotok!
Azzal a csúf kutykuruttyal
Örökösen bosszantotok.
Kuruttyoló dalotokat
Fojtsátok a torkotokba:
Akkor aztán lesz kegyelem,
Nem vágyom a combotokra.”

...S olyan csendes a nádas tó!
Olyan bús a békasereg!
Ki a sáson, ki a nádon
Daltalanul csak kesereg:
„Mért is tettünk ily fogadást,
Hisz így egyszer kipukkadunk!
Fabatkát se ér az élet,
Ha papucsot nem varrhatunk.”

Bíztatóan néz le a hold
S fölhangzik a békanóta;
Csűr tetején gyönyörködve
Mondja rá az éhes gólya:
„Kelep, kelep, bizony mit ér
Túri vásár sátor nélkül,
Tavi béka kurutty nélkül,
Éhes gólya béka nélkül!”

Pósa Lajos: Búcsú

Vándorol a gólya,
A puszták lakója,
Vissza a magasból
Búsan néz a tóra.
Mért is kell elmenni?
Hosszú útra kelni?

Nádas tavam,
Áldjon az ég!
Ki tudja, hogy
Látlak-e még?
Tó is búsan nézi,
Búcsúszavát érti,
Integet a náddal
A magasba néki.
Mért is nincsen szárnya?
Most utána szállna!

Gólyamadár,
Áldjon az ég!
Ki tudja, hogy
Látlak-e még?

Forrás: posalajos.com

Schroff Ferenc: A gólya

Mikor gyerek voltam, s nagymamámnál jártam,
Mintha egy teljesen más és új világot láttam.
...

A vers a Poet.hu-n olvasható!
Utánközlése engedélyhez kötött.

Szuhanics Albert: Tüskevári gólya

Szuhanics Albert: Tüskevári gólya

Hazajött a tüskevári gólya,
a Jóisten csak annak tudója,
hogy hol telel, ha nem Afrikában,
s nem csapatban, hanem egymagában?

A környéken őt nagyon szeretik.
Nem bánja, ha ilyenkor etetik,
Tavaszhírnök elsőként e gólya,
ezért lehet nagyobb az egója...

Gergely Csaba: Gólya

Hozzánk tartozott, a családhoz. Valamennyi generációja, valamennyi generációhoz. Emlékeim szerint fészkük mindig is ott volt az istálló déli végében, egy nagy diófa szomszédságában. Nagyapám sem emlékezett, hogy mikor foglalták el a tető azon felét, de az előtt állt ott vagy száz évig, egy másik istálló, azon is volt fészek.
De nem csak azt a felét, hanem az egész tetőgerinc az övék volt. Dombon levő istállónk tetejéről be lehetett látni az egész falut, a Felvégtől a Selymek-en át le az Alvégig, hátul a Zsellér-t, szemben pedig a temetőt. Szemmel tarthatták a falut. Ha idegen gólya jelent meg hangos kelepeléssel figyelmeztették a jövevényt, hogy nincs keresnivalója ezen a vidéken, merthogy itt minden tető, oszlop és ingovány az ők tulajdonuk és minden béka, kígyó, szöcske és rágcsáló az ők étlapjukat képezi. De nem csak gólyatársaikkal bántak így, akár egy kóborló eb is riadalmat keltett bennük, amit ugyancsak hangos csőrcsattogtatással jeleztek. Emlékszem egyszer, tíz éves lehettem, nagy zsivaj verte fel a délutáni csendet. Amikor kíváncsiságunk kizavart minket a hűs szobából, nem láttunk semmi érdekest és már-már fordultunk volna vissza megérdemelt sziesztánk folytatására, őkegyelme és párja újra rákezdett még nagyobb vehemenciával, de akkor belekezdett, sorban, mindhárom templom harangja is, a harangozók félreverve, tűzet jelezve. És sajnos igazuk volt a gólyáknak, megérezték. Nem tudom mi igaz abból, ha rosszul bánsz a gólyákkal, zavarod, megdobálod őket, tűzet visznek a házadra, de a mi gólyáinknak nem lett volna rá okuk.
Családunkkal annyira összefonódott a gólyapopuláció, hogy becenév vagy gúnynévként is használták a „gólyás” jelzőt. De mi ezt nem bántuk.
-Kinek az unokája vagy gyermekem?- kérdezték tőlem az öregek, mikor hazafele menet az óvodából, megállítottak.
-A Gólyás Pistáé! –feleltem büszkén. Sokan csak így ismerték nagyapámat. Többen is voltak
a faluban Gergelyek, többet is Istvánnak neveztek, de hogy megtudják különböztetni egymástól, ragadványnevüket használták a falusiak. Volt ott vörös hajú, szeplős Gergely, hát ők voltak a Róka Gergelyek, volt ott Tyúkos Gergely , volt Gólyás, meg kitudja még milyen….
Így 25-30 év távlatában, ha visszatérek a faluba, a még élő öregek szokásukhoz híven meg-megállítanak és azt kérdezik, kifia-borja, én meg ugyanazt felelem most is, de nem biztos, hogy még emlékszenek…
Ott éltek felettünk, ott éltünk alattuk.
Összefonódtak a sorsok, a fiatalok kirepültek, mi is.
Vissza-visszatértek, vissza-visszatértünk mi is.
Együtt keltünk velük és együtt hajtottuk álomra fejünk.
Tudtunk egymás kínjáról-bajáról, együtt lélegeztünk.
Nagyapám koratavasszal mindig az eget kémlelte és fülelt.
-Mikor jönnek? Már itt kellene legyenek. Hosszú lesz a tél….-aggódott.
De megérkeztek, nem számított a hó, fagy. Körberepülték párszor fészküket, aztán házunkat is megtisztelték egy körrel, tudomásul vették, hogy meg van mindenki, mert olyankor volt nagy sietség.
-Megjöttek a gólyák!- szaladtunk be az újsággal nagyanyámhoz és nagyapámhoz, ők meg csapot-papot hagytak és siettek ki fogadni őket. A gólyák meg elfoglalták helyüket a tetőn, percekig kelepelve és üdvözölve a szomszédokat is akiket ugyancsak nem hagyott hidegen érkezésük.
Aztán következő napon, mint minden más jóravaló madárnál, következett a fészek tatarozása.
Náluk ez nagy gondot nem jelentett, gallyat találtak eleget, ha nem akkor loptak a mi fölaprított rőzsénkből amit nagyapám a sütőkemence hevítésére vágott, fészekbélés gyanánt ott volt a sok toll amit a tyúkok, kacsák, libák hullattak el.
Fészektatarozás után aztán a tojásrakás következett, amit nagyapám is, a későbbiekben a kolozsvári természet-tudományi egyetem néhány munkatársa is figyelemmel kísért, miután védetté nyilvánították a fajt.
Nemegyszer esett meg, hogy a visszatérő tél a tojót a tojásokon érte, ilyenkor különösebb figyelmet kellett szentelniük, arra, hogy a tojások ki ne hűljenek. Nagyszüleim gyakorlottak
voltak megfigyelés terén mert szinte napra tudták, mikor kell várni a kisgólyákat. Ezek után tanúi lehettünk az élet szép és csúnya dolgainak, láttuk azt ahogy a gólyaszülők életképtelen vagy gyenge utódokat kidobják a fészekből vagy azt, hogy a papa megérkezését mekkora örömmel fogadják, főleg mikor begyéből felöklendezve a réten elcsípett békát, siklót tálalta. De megesett az is, hogy a túlbuzgó fiatal gólya, kiesett a fészekből, ezek általában rosszul végezték, csak sérülés nélkül volt esélyük egy kis nagyapai segítséggel visszakerülni a helyükre. A nyarak csapadékmennyiségétől függött az életük, átlagban három fiókát tudtak
felnevelni gond nélkül. Szárnypróbálgatásaik közben sokszor az udvaron landoltak, nagy ellenszenvet gerjesztve Kakas uraságnál, ki féltékenységében heveseket kurjantott és szárnyai csapkodásával próbálta értésére adni gólya-úrfinak, hogy idegen területre tévedt. Ezt ő tudomásul sem véve sétált egyet az udvaron, majd miután kutyánk sem díjazta ezt a sétát, csaholásával elijesztette a fiatal gólyát. Az vergődve, esetlenül felrepült az istálló tetejére, majd a tető gerincén szárnycsapkodással és csúszkálással végigmasírozott a fészekig.
Egyik évben aztán, elérkezett az ideje, hogy újjáépítsék az istállót. Megkapták rá az öregek az
engedélyt állam bácsitól. Régi volt az épület, a hátsó fala már rég kidőlt, cölöpök tartották, mert nehéz volt a fészek. Lebontásával meg kellett várni amíg elköltöznek a madarak. Kora ősszel nekilátott a család szakértőkből álló brigádja, a szomszédok segítségével, lerombolták a fészket, a benne levő trágyából jutott a kertekbe, hogy majd nagyapám vezényletével egy ugyanolyan épületet építsenek, tetejében egy erős fémkeretes, kezdetleges, de gólyafészeknek látszó tákolmánnyal.
Következő tavasszal volt is riadalom a gólyák részéről, mintha valami nem volna rendben.
Ezek szerint a „buta” madár emlékezett, hogy nem olyannak találta, mint ahogy otthagyta.
Újra birtokba vették, a tetőt, és fészket építettek, megmutatták nagyapámnak „milyen egy fészek”.
A naptárat utánuk lehetett igazítani, annyira pontosak voltak. Pontosan Szent István napján vonultak el, de ezt megelőzően voltak gyülekezők, ahol más vidék gólyái is megjelentek, felfordulást előidézve, sokszor még csetepatét is. Hogy össze ne verekedjenek, besegítettünk
mi is mindenféle kiabálással és zajkeltéssel ami a mi gólyáinkat nem zavarta, a többit viszont igen.
Az augusztus 20-i nap, különleges nap, mindenki számára. A búcsú napja volt ez minden évben, akkoriban. Akkor mindig feszültek voltak és állandóan, fejüket oldalra biccentve, az eget kémlelték. Általában dél körül aztán megjelent egy nagy sereg gólya, egész magasan, alig észrevehetően. A mi madaraink ekkor, búcsúzóul, hangos csőrcsattogtatásba kezdtek, perceken keresztül, ahogy szokták, hosszú nyakukat hátrahatják a hátukra, magas hangon kelepelve, majd előrehajtva már mélyebb és lassúbb kelepelést hallatnak, variálva ezt szárnysuhogtatással. Végül aztán szárnyra kelve egy pár búcsúkört tettek lakhelyük és házunk felett és dugóhúzó mintájára felemelkedtek a többi közé akik addig ott köröztek, majd
délkelet felé elvonultak.
Nem adatott meg minden gólyának ez a felemelő érzés. Egyik télen, úgy karácsony tájékán, mikor meglátogattam nagyszüleimet, az udvaron arra lettem figyelmes, hogy a tyúkok közt egy gólya lépked, hosszú narancsvörös lábain. Kérdésemre nagyapám azt válaszolta, hogy megsérült nem sokkal az indulásuk előtt, így nem tudott elmenni, valószínű nem lesz már egészséges, reméli kibírja a telet. Azt már nem tudom, hogy kibírta-e, de azt láttam hogy akaratereje volt mert nem válogatott, evett a tyúkok ennivalójából, a disznók moslékából, de falatot követelt Bubi kutyánk menüjéből is.
2001-ben aztán elköltöztek végleg. Egy hónappal utánuk elment nagyapám is. Azóta nincs gólya a faluban. Talán nincs már eleség? Pedig láp, ingovány van a környéken. Vagy ártottak nekik valahol ott délen? Azóta nincsenek „Gólyás”-ok sem a faluban. Ha megyek és megkérdezik, kinek az unokája vagyok, mit mondjak? Még azért is, azt mondom a Gólyás Pistáé! Én vagyok Gólyás Csabi !!!

Forrás: Facebook - Gólyalesők fóruma